siol.net – Odgovor na številne izzive trajnostnega razvoja

Odgovor na številne izzive trajnostnega razvoja Utekočinjen naftni plin ali UNP odlikujejo številne lastnosti, zaradi česar je, kljub alternativam, še vedno edina in najboljša rešitev. Gospodarsko interesno združenje za utekočinjeni naftni plin (GIZ UNP) več desetletij združuje najpomembnejše distributerje UNP na slovenskih tleh. Glavno poslanstvo združenja je povezovanje članov, ki delujejo na področju UNP in s svojim delovanjem težijo…