Kaj je UNP?

Utekočinjen naftni plin je mobilen, čist in učinkovit vir energije, do katerega lahko dostopajo uporabniki po vsemu svetu.

UNP nastaja kot stranski produkt pri destilaciji surove nafte in pridobivanju zemeljskega plina, v zadnjem času pa vse pogosteje iz obnovljivih virov energije.

Zahvaljujoč edinstvenim lastnostim in izjemni vsestranskosti je utekočinjen naftni plin kot vir energije mogoče uporabiti na številne načine.

Je okolju prijazno in energetsko učinkovito gorivo, ki omogoča kar največji izkoristek pri izgorevanju.

Pri procesu uporabe UNP se v okolje izpusti 12 odstotkov manj ogljikovega dioksida kot ob uporabi kurilnega olja, v primerjavi z uporabo premoga pa kar 33 odstotkov manj. Prav tako se ob uporabi UPN izognemo nastanku črnega ogljika, in s tem pripomoremo k varovanju in ohranjanju narave.

Utekočinjen naftni plin nudi pomembne okoljske prednosti, predvsem v oziru kvalitete zraka v notranjih in zunanjih prostorih. Dosega izjemno nizke vrednosti izpustov dušikovega oksida (NOx) in vsebnost žveplovih delcev.

Zakaj uporabljati UNP?

Čist

UNP sodi med čiste vire energije, z majhnimi izpusti ogljika. Vrednosti dušikovega oksida in delcev žvepla, ki se izločajo pri uporabi utekočinjenega naftnega plina so nizke, zaradi česar ga uvrščamo med okolju prijaznejše vire energije, ki ne onesnažujejo zraka v notranjih prostorih in okolju.

Vsestranski

UNP je mogoče uporabljati na številnih področjih, od transporta, industrije, živinoreje, vrtnarstva, kmetijstva in turizma do uporabe v domačih gospodinjstvih in za namene rekreacije.
Kot pogonsko gorivo se uporablja v avtomobilih, viličarjih in delovnih strojih.

Dostopen

UNP je dosegljiv komurkoli in kjerkoli, brez velikih vložkov v infrastrukturo. Zalog utekočinjenega naftnega plina pa je dovolj še za več desetletij.
Prednosti: lastna skladišča, odlična logistična podpora, dobava v najkrajšem možnem času.

Prenosljiv

UNP je gorivo, dostopno tudi v najbolj odročnih področjih, zaradi česar je zaslužen za boljši življenjski standard. Mogoče ga je prevažati z železniškim, cestnim ali morskim transportom.

Učinkovit

UNP je energijsko bogat vir, ki ima višje toplotne vrednosti na enoto kot ostala goriva, vključno z zemeljskim plinom, nafto in premogom. To pomeni, da plamen utekočinjenega naftnega plina gori z višjo temperaturo, kar lahko prevajamo kot višjo učinkovitost.

Priročen

UNP lahko hranimo v nadzemnih in podzemnih plinohramih v bližini objektov in tako prihranimo na prostoru.
Prav tako ne potrebujemo posebne kurilnice pri kotlih do 50 kW moči.
UNP je popolnoma neodvisen vir energije za ogrevanje.

Izvor imena

UNP je kratica za utekočinjen naftni plin. S pojmom označujemo nestrupeno mešanico propana (C3H8) in butana (C4H10), ki nastajata kot stranska produkta pri destilaciji surove nafte in pridobivanju zemeljskega plina. Čeprav se morda zdi, da je termin utekočinjen v neskladju z zakonitostmi narave, kjer se snovi v večini nahajajo ali v trdnem ali tekočem stanju, pa je tekočnost njegova unikatna lastnost in prav zaradi te je UNP tako priljubljen in razširjen po svetu ter na slovenskih tleh. Pri običajni temperaturi in pritisku se UNP nahaja v plinastem stanju, ob izpostavljenosti nižjim temperaturam in skromnemu pritisku pa preide v tekoče stanje.