1. UVOD

Izjava o varstvu podatkov velja za obdelavo vseh osebnih podatkov v Gospodarskem interesnem združenju za utekočinjen naftni plin, Sermin 8 A, 6000 Koper, Slovenija, matična številka 5959039000 (v nadaljevanju: naše podjetje) in obravnava podatke o strankah, dobaviteljih in poslovnih partnerjih (v nadaljevanju: poslovni partner). Ta izjava o varstvu podatkov velja izključno za osebne podatke posameznikov.

S to izjavo vam želimo predstaviti kdo smo, kako in za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke ter podati ostale informacije, ki bi vas lahko zadevale. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave.

Izjava o varstvu osebnih podatkov velja od 24.5.2018. Zadnje spremembe so bile izvedene dne 30.10.2019. To izjavo lahko sčasoma spremenimo in na naši spletni strani je objavljena najsodobnejša različica.

2. ZA KATERE NAMENE OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Naše podjetje bo obdelovalo vaše osebne podatke, ko boste poslovali z nami, uporabljali naše spletne strani ali aplikacije oz. kadar boste kakor koli sodelovali z nami.

A. Pri posredovanju odgovorov na vaša vprašanja

Če boste stopili v stik z nami, bomo vaše osebne podatke uporabili, da bomo lahko odgovorili na vaše(a) vprašanje(a).

B. Za razvoj in izboljšavo izdelkov in/ali storitev

Vaše osebne podatke pridobimo, ko uporabljate spletno stran ali aplikacijo oz. preko njiju vnašate ali iščete podatke. Vaše osebne podatke obdelujemo, da bi ocenili, analizirali in izboljšali svoje izdelke in storitve; za analizo vedenja strank in ustrezno prilagoditev izdelkov in storitev; za pripravo analitičnih poročil.

C. Za oceno in sprejem stranke, dobavitelja ali poslovnega partnerja

Ko stopite v stik z nami, obdelamo vaše osebne podatke zaradi ocene in sprejema, na primer, da bi potrdili in preverili vašo identiteto. Naše podjetje bo dodatno obdelalo vaše osebne podatke za druge administrativne namene, kot sta skrbni pregled in preverjanje javno dostopnih seznamov sankcij vladnih organov in/ali organov pregona.

D. Za sklepanje in izvajanje pogodb in dogovorov

Ko od nas kot stranka kupite izdelek ali storitev oziroma sodelujete z nami kot dobavitelj ali poslovni partner, obdelujemo vaše osebne podatke v administrativne namene, kot sta pošiljanje računov in izvrševanje plačil. Vaše osebne podatke uporabljamo tudi za opravljanje storitev v zvezi z našimi ali vašimi izdelki oz. storitvami in njihovo dostavo.

E. Za upravljanje odnosov in trženje

Informacije iz podatkovnih baz o strankah uporabljamo za pošiljanje ustreznih ponudb in novic ter za izvajanje storitev za stranke, upravljanja kupcev in sporočanja o odpoklicih. Vaše osebne podatke uporabljamo tudi za razvoj, izvajanje ter analizo tržnih raziskav in trženjskih strategij.

F. Za izvajanje poslovnega procesa in notranjega upravljanja

Vaše osebne podatke obdelujemo pri izvajanju in organizaciji poslovanja. To vključuje splošno upravljanje in upravljanje naročil. Naše podjetje obdeluje vaše podatke tudi pri svojem notranjem upravljanju. Za učinkovitejše delovanje zagotavljamo centralno obdelavo podatkov. Izvajamo revizije, preiskave in nadzore poslovanja ter vodimo in uporabljamo imenike strank, dobaviteljev in poslovnih partnerjev. Poleg tega obdelujemo vaše osebne podatke za finančne in računovodske namene, za namene arhiviranja in zavarovanja, pravnega in poslovnega svetovanja ter zaradi reševanja sporov.

G. Kadar uporabljate naša spletna mesta ali aplikacije

Če uporabljate naše spletno mesto, obdelujemo tehnične podatke z namenom, da bi vam ponudili njegove funkcionalnosti ter omogočili spletnim skrbnikom, da upravljajo in izboljšujejo njegovo delovanje. Če na naših spletnih mestih vnašate podatke, kot je vaša izbira izdelkov ali lokacija, na katero prejemate ustrezne informacije ali funkcionalnosti, naše podjetje obdeluje te podatke, da bi vam zagotovilo zahtevane informacije oziroma funkcionalnosti. Vaše osebne podatke obdelujemo tudi zato, da bi vam omogočili shranjevanje vaših podatkov (kot so vaše osebne izbire in izdelki) med shranjene predmete ter vam omogočili, da jih delite z drugimi prek možnosti za deljenje vsebin, ki ste jih oblikovali na svoji napravi.

H. Da bi vam omogočili povezavo z nami

Naše podjetje je dejavno na družbenih omrežjih kot so Facebook, Twitter, LinkedIn in YouTube. Ko prek družbenih medijev navezujete stik z našim podjetjem, obdelujemo vaše osebne podatke, da bi odgovorili na vaša vprašanja ali sporočila.

Kadar izberete možnost »Povežite se z nami« na enem od naših spletnih mest ali aplikacij, se lahko povežete z nami prek različnih komunikacijskih poti. Za posredovanje mnenja in predlogov za izboljšave so vam na voljo naš elektronski naslov, naše spletno mesto ter Facebook, Twitter, LinkedIn in YouTube račun. Ponudniki družbenih omrežij objavljajo pravilnike o zasebnosti na svojih straneh.

I. Varovanje zdravja, varnosti in zaščite ter integritete

V našem podjetju cenimo vaše zdravje, varnost, zaščito in integriteto. Vaše osebne podatke obdelujemo zato, da zaščitimo naše zaposlene, stranke, dobavitelje in poslovne partnerje. Skladno s tem preverjamo vaše pravice dostopa v naše prostore in pri tem preverjamo tudi vaše osebne podatke. Vaše osebne podatke obdelujemo tudi zato, da bi zaščitili premoženje našega podjetja, zaposlenih in strank. Naše prostore varujemo tudi z videonadzorom na posebej označenih mestih.

J. Kadar sodelujete pri dogodkih in promocijah

Od nas prejemate elektronsko pošto z obvestili o promocijah in z vabili k sodelovanju v dogodkih. Če se odločite, da boste sodelovali v kateri od teh dejavnosti, za njihovo objavo in organizacijo potrebujemo vaše osebne podatke. Če sodelujete v kateri od teh dejavnostih, vaše osebne podatke potrebujemo tudi za merjenje odziva na dogodke in/ali promocije.

3. KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Na splošno naše podjetje hrani podatke o poslovnih partnerjih za obdobje, ki je potrebno za dosego določenega poslovnega namena, v obsegu, ki je upravičeno potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonsko zahtevo ali kot je priporočljivo glede na veljavne določbe o zastaranju oz. do vašega preklica privolitve v obdelavo vaših podatkov.

Takoj po zaključku veljavnega obdobja hrambe, se podatki:

  • varno izbrišejo oziroma uničijo;
  • anonimizirajo;
  • prenesejo v arhiv (razen če to prepoveduje zakon ali veljaven načrt hrambe zapisov).

4. KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

Dostop do vaših osebnih podatkov v našem podjetju

Naši zaposleni so pooblaščeni za dostop do osebnih podatkov samo v obsegu, nujnem za dosego ustreznega namena in izvajanje njihovih nalog.

Dostop tretjih oseb do vaših osebnih podatkov

Tretje osebe lahko dostopajo do vaših osebnih podatkov, če so naš pogodbeni obdelovalec, če izkažejo zakoniti interes, ali z vašo privolitvijo.

5. KAKO SO ZAVAROVANI VAŠI OSEBNI PODATKI?

Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne varovalne ukrepe. Izvajamo ustrezne tehnične, fizične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali nenamerno izgubo, poškodbo, spremembami, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom ter pred drugimi oblikami nezakonite obdelave (vključno z, a ne omejeno na nepotrebno zbiranje podatkov) ali nadaljnje obdelave.

6. KAKO LAHKO UVELJAVLJATE SVOJO PRAVICO DO VARNOSTI OSEBNIH PODATKOV?

Pravico imate zahtevati dostop do oziroma pregled nad svojimi osebnimi podatki, pa tudi do njihovega popravka in/ali izbrisa. Poleg tega lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelavi, pa tudi pravico do prenosljivosti podatkov.

Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se obrnite na nas prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave o varstvu podatkov. Upoštevajte, da vas lahko za namene preverjanja vaše istovetnosti prosimo za dodatne informacije.

7. ALI LAHKO UMAKNETE SVOJO PRIVOLITEV?

Potem, ko ste dali svojo privolitev, jo lahko kadar koli umaknete. Upoštevajte, da umik ne učinkuje za nazaj in da lahko svojo privolitev umaknete le, če ste jo prej dali. Če želite umakniti svojo privolitev, se obrnite na nas prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave o varstvu podatkov.

8. KAKO VLOŽITI PRITOŽBO?

Če se želite pritožiti glede ravnanja našega podjetja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave. Pritožbo lahko vložite pri našem podjetju, pa tudi pri nacionalnem nadzornem organu za varstvo podatkov.

9. KAKO LAHKO STOPITE V STIK Z NAMI?

Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite to izjavo. Za vsa dodatna vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na info@giz-unp.si.

Pogodbeni obdelovalec, ki izvaja obdelavo v našem imenu, zagotavlja vsa jamstva, enako kot naše podjetje, za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, da obdelava izpolnjuje zahteve iz predpisov o varstvu osebnih podatkov, ter zagotavlja varstvo pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.