Načini dobave

Jeklenke

Jeklenke

Zagotavljajo priročen premični vir energije. Različni volumni in oblike plinskih jeklenk omogočajo enostavno rabo tudi/predvsem v primerih, ko drugi viri niso na voljo.

Najbolj razširjene so 10-kilogramske jeklenke, lahko pa so tudi drugih volumnov (od 2 do 5 kg). Poleg velikosti se razlikujejo tudi po materialu (aluminij, jeklo) ter sami vsebini. Polnimo jih lahko z mešanico propana in butana, izključno propanom oziroma drugimi plini (argon, acetilen, CO2, dušik, kisik ipd.).

Plinohrami

Plinohrami

V primeru večjih potreb po energiji je najbolje namestiti rezervuar oziroma plinohram – tlačno posodo za skladiščenju UNP. Na voljo je v različnih volumnih, tudi do 5000 litrov in več, seveda odvisno od potreb objekta.

Odvisno od prostora, terena ter preferenc lastnika se postavi na zemljo na prostem ali se ga vkoplje pod zemljo. Ob tem je potrebno upoštevati določene normative, kot to določa  Pravilniku o utekočinjenem naftnem plinu. Vse podrobnosti glede namestitve skladno z zakonodajo ter optimalnimi možnostmi za uporabnika pa vam bo seveda svetoval sam dobavitelj.

Plinsko omrežje

Plinsko omrežje

Uporaba utekočinjenega naftnega plina je mogoča tudi s pomočjo plinske postaje na katero je vezanih več porabnikov. Gre za izgradnjo t.i. lokalnega plinskega omrežja.

S pomočjo odcepnih priključnih vodov ter namestitvijo plinomerov se poraba obračuna vsakemu uporabniku ločeno, glede na njegovo dejansko porabo. Sistem uporabe UNP je možno hitro prilagoditi za uporabo zemeljskega plina v kolikor bi prišlo do izgradnje tovrstnega omrežja.

Področja uporabe

Doma

Kuhanje, topla voda, ogrevanje, žar

Generatorji za električno energijo

Generatorji, plinske turbine, kogeneracija & trigeneracija

Prosti čas

Čolni, rekreacijska vozila

Kampiranje

Kampi za prikolice, šotori, avto domi

Gostinska industrija

Hoteli, restavracije, klubi, gostišča

Transport

Avto-plin, taksiji, avtobusi, gospodarska vozila

Posel in industrija

Bojler, viličarji, peči, talilne peči

Kmetijstvo

Sušenje semen, rastlinjaki, uničevanje plevela

Živinoreja

Mlekarne, perutninske farme, prašičerejske farme

Zabava

Baloni na z vročim zrakom, obnova ledu drsališča

Ogrevanje

Transport

Kuhanje

Industrija

Kmetijstvo

Prosti čas