Kaj je GIZ UNP?

Gospodarsko interesno združenje za utekočinjeni naftni plin (GIZ UNP) vse od leta 1996 združuje najpomembnejše distributerje UNP-a na slovenskih tleh.

Glavno poslanstvo združenja je povezovanje članov, ki delujejo na področju utekočinjenega naftnega plina in s svojim delovanjem težijo k razvoju, varnosti, zdravju ter enotnosti standardov med ponudniki UNP-a. Združenje aktivno zastopa interese članov ob sprejemanju zakonodaje s področja varnosti in dajatev, obenem pa predstavlja Slovenijo s članstvom v evropskih in svetovnih združenjih.

GIZ UNP stremi k varnemu, učinkovitemu in trajnostnemu razvoju na trgu UNP skladno z dobrimi poslovnimi in varnostnimi praksami. Velik poudarek namenja strokovnemu ozaveščanju ljudi o čistosti in učinkovitosti UNP s širjenjem znanja in vključevanjem v raziskave. Spodbuja aktivnosti namenjene varovanju okolja in doprinos inovacij, namenjenih razvoju na področju UNP.

Kaj dela GIZ UNP?

Naloge

 • Povezuje združenje z različnimi javnostmi in končnim uporabnikom.
 • Združuje distributerje utekočinjenega naftnega plina na slovenskem trgu.
 • Spodbuja povečanje uporabe UNP in širitev lokalnih omrežij.
 • Promovira dobre poslovne prakse UNP skladno z zdravjem, varnostjo in okoljem.
 • Obvešča in prikaže koristi UNP in izobraževalno vpliva na vse interesne skupine.
 • Podpira razvoj trga UNP.
 • Opredeljuje inovacije in olajša prenos znanja.

Aktivnosti

 • Strokovno svetuje pri opravljanju dejavnosti.
 • Enotno urejuje področja varnosti in zdravja, varovanja okolja, kakovosti, prevozov nevarnih snovi.
 • Enotno izvaja tehnične predpise.
 • Pripravi in enotno uporablja standarde.
 • Usklajeno sodeluje s pristojnimi institucijami.
 • Zagotavlja varno, učinkovito in trajnostno razvoj na trgu UNP.
 • Vključuje se v različne raziskave ali jih sam izvaja.

Cilji

 • Enotno nastopanje pri razreševanju konfliktov in oblikovanju politike UNP.
 • Skupen razvoj distribucije.
 • Skupen nastop nasproti državi.
 • Zagovarjati kvaliteto samega plina in plinskih naprav.
 • Povečevati ozaveščenost ljudi o čistosti  in učinkovitosti UNP.
 • Spremljanja svetovne in evropske energetike.
 • Članstvo v Evropskem združenju za utekočinjeni naftni plin (AEGPL) & Članstvo v Evropskem združenju za TP (EIGA).

S kom sodelujemo?

GIZ UNP združuje vse najpomembnejše distributerje utekočinjenega naftnega plina v Sloveniji: Butan plin d. d., INA d. d., Istrabenz plini d. o. o., Kurivo Gorica d. d., Petrol d. d. in Plinarno Maribor d. o. o.

S članstvom v Evropskem združenju za utekočinjen naftni plin in Evropskem združenju za tehnične pline GIZ UNP spremlja dogajanje na svetovnem in evropskem trgu energetike ter se zavzema za raziskave, ki omogočajo nadaljnji razvoj na področju UNP.