Pravilna uporaba plinske jeklenke

Jeklenka z utekočinjenim naftnim plinom (UNP), kupljena pri pooblaščenem prodajalcu, je ustrezno napolnjena, preizkušena, čista in varna za uporabo. Jeklenka, namenjena uporabi v gospodinjstvu, mora biti opremljena: s predpisano nalepko, ki opredeljuje naziv distributerja, količino in vrsto plina ter navodila za varno uporabo, z ustreznim ventilom za odjem plinaste faze, z varovalno matico. Jeklenke za…